Hệ thống bồn lạnh

Chúng tôi cung cấp và lắp đặt các loại hệ thống bồn lạnh

  • Hệ thống bồn lạnh
  • Hệ thống tủ băng
  • Hệ thống lạnh di động
Ảnh minh họa:

Bồn lạnhBồn lạnh
Bồn lạnh Bồn lạnh

Bồn lạnh (dung tích: 1300 - 25000 lít)TOP